Program KONICZYNA powstał z myślą o rodzinach, które zmagają się z zaburzeniami odżywiania, otyłością, czy uzależnieniami behawioralnymi. Wspieramy i edukujemy rodziców, dzieci pedagogów i pracowników placówek oświatowych. Prowadzimy grupy rozwojowe dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty  w placówkach oświatowych. W ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych organizujemy kampanie społeczne i tworzymy materiały edukacyjne.

AKCEPTUJESZ

ODBUDOWUJESZ

MOTYWUJESZ

ZDROWIEJESZ

Co
oferujemy?

SPOTKANIA EDUKACYJNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

WARSZTATY I GRUPY ROZWOJOWE DLA RODZICÓW

WARSZTATY I GRUPY ROZWOJOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

SZKOLENIA DLA PEDAGOGÓW, NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH SPECJALISTÓW PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW ORAZ DLA MŁODZIEŻY

Chcecie dowiedzieć się więcej w jaki sposób pomagamy?

Zadzwońcie!
Czekamy na Was!

KONTAKT

Budujemy świadomość

TWORZYMY KAMPANIE INFORMACYJNE

Przygotowujemy filmy, grafiki oraz spoty edukacyjne

TWORZYMY MATERIAŁY EDUKACYJNE

Opracowujemy broszury, karty zadań, poradniki oraz narzędzia dydaktyczne.

Współpracujemy z placówkami oświatowymi

LEKCJE EDUKACYJNE I WARSZTATY KULINARNE

Zajęcia prowadzone przez dietetyka, psychodietetyka, psychoterapeutę i farmaceutę.

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Edukacja w zakresie pracy z uczniem z określonymi trudnościami. Komunikacja z uczniem i jego opiekunem. Identyfikacja zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi.

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Spotkania ze specjalistami z zakresu dietetyki, psychodietetyki, psychoterapii, farmacji

Przykładowe tematy spotkań, które prowadzimy w placówkach oświatowych

POROZMAWIAJMY O EMOCJACH

NASTOLATEK W PUŁAPCE UZALEŻNIEŃ

WARSZTATY KULINARNE - ZDROWY TALERZ W PRAKTYCE

JA W SOCIAL MEDIACH

JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM?